Je winkel verkoopt UAD-geneesmiddelen. Er zijn hiervoor een aantal wettelijke eisen. Het verkopen van UAD-geneesmiddelen brengt nu eenmaal een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo dient de winkel verantwoorde zorg te leveren. Dat houdt in dat er voldoende gediplomeerden drogist en assistent drogist in dienst moeten zijn. Er moet minimaal 1 drogist in dienst zijn, met een arbeidscontract van minimaal 32 uur. Tijdens openingstijden moet er een drogist of assistent drogist beschikbaar zijn. Beschikbaar om klanten die vragen hebben over het gebruik van de geneesmiddelen, te kunnen adviseren.

Drogist is verplicht

De geneesmiddelenwet stelt dat er ten minste één leidinggevende in bezit is van het diploma Drogist, als het bedrijf UAD-geneesmiddelen verkoopt.

De wet stelt ook eisen aan de groothandel die de UAD-geneesmiddelen levert. De groothandel is verplicht te controleren of er in jouw winkel een persoon in dienst is die in het bezit is van het diploma drogist.

Wij bieden je de service om jouw groothandel die UAD-geneesmiddelen levert, door jou te voorzien van de noodzakelijke informatie. Daardoor hoeven niet onnodig steeds kopieën van diploma’s gestuurd te worden. Maar ook hoeft er geen arbeidscontract overlegd te worden. Daarmee voorkom je onnodig risico op overtreding van de AVG (privacywetgeving). Dit leveren wij in de vorm van een gekwalificeerd PDF-document. Dit kun je direct doorsturen naar de contactpersoon van de Groothandel. Zij kunnen dit verwerken in de administratie. Daarmee kan de levering van UAD-geneesmiddelen voortgezet worden.

Verplichting tijdens winkelopeningstijden

Ieder bedrijf dat UAD-geneesmiddelen verkoopt, dient ervoor te zorgen dat tijdens openingstijden een gediplomeerd assistent drogist of drogist aanwezig is. Bij het schap moet het bedrijf de consument informeren bij wie of waar zij informatie kan krijgen, indien zij vragen over de zelfzorggeneesmiddelen heeft. Met het schapcertificaat informeer je de klant. De raamsticker toont dat je winkel voldoet aan de wettelijke eisen.

Varianten

Er zijn twee opties.

De optie Certificeren Basis bevat een gekwalificeerd PDF-document als bewijs voor de groothandel, het schapcertificaat en de raamsticker.

De optie gekwalificeerd PDF-document bevat uitsluitend een gekwalificeerd PDF-document als bewijs voor de groothandel.

Voordelen

  • PDF-document t.b.v. de groothandel bespaart tijd en zoeken diploma’s, beschermd de privacy
  • Het schapcertificaat zorgt dat je aan de informatieplicht voldoet
  • Het is een bewijs aan de consument dat je bedrijf deskundig is op het gebied van zelfzorg

Hoe werkt het?

Jaarlijks worden de gegevens gecontroleerd. Je geeft aan wie er in de winkel werkt. Daarna kun je de optie van keuze bestellen.

De PDF wordt direct na afhandelen geleverd. Schapcertificaten en raamstikkers worden per post verzonden.

Drogisterijcollege en Pharmacon diploma’s

Ieder bedrijf kan deelnemen. Ongeacht waar de gediplomeerden het diploma gehaald hebben. Medewerkers met een diploma behaald bij Drogisterijcollege worden automatisch geregistreerd.

Een medewerker met een Pharmacon diploma (drogist of assistent drogist), kun je laten registreren. Download daarvoor het formulier. De medewerker wordt dan bijgeschreven in het register van geslaagden. Deze registratie is eenmalig. Na registratie kunnen de andere documenten aangemaakt worden.

Download het registratieformulier

Neem contact op

Regels voor verkopen UAD-geneesmiddelen