Je winkel verkoopt UAD-geneesmiddelen. Er zijn hiervoor een aantal wettelijke eisen. Het verkopen van UAD-geneesmiddelen brengt nu eenmaal een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo dient een winkel verantwoorde zorg te leveren. Dat houdt in dat er voldoende gediplomeerden in dienst moeten zijn. Maar ook dat zij tijdens openingstijden beschikbaar moeten zijn. Beschikbaar om klanten die vragen hebben over het gebruik van de geneesmiddelen, te kunnen adviseren. Met het certificeren laat je aan de klant zien dat jouw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten.

Drogist is verplicht

De geneesmiddelenwet stelt dat er ten minste één leidinggevende in bezit is van het diploma Drogist, als het bedrijf UAD-geneesmiddelen verkoopt. De wet stelt ook eisen aan de groothandel die de UAD-geneesmiddelen levert. De groothandel is verplicht te controleren of er in jouw winkel een leidinggevende in dienst is die in het bezit is van het diploma drogist. Zodra je deelneemt aan het certificeren, zorgen wij dat de groothandel geïnformeerd is. E-Beat is bevoegd de groothandel te informeren of je winkel UAD-geneesmiddelen mag inkopen en verkopen. Bedrijven die niet deelnemen moeten zelf een kopie diploma drogist en een kopie arbeidscontract aanleveren.

Tijdens winkelopeningstijden

Ieder bedrijf dat UAD-geneesmiddelen verkoopt, dient ervoor te zorgen dat tijdens openingstijden een gediplomeerd assistent drogist of drogist aanwezig is. Bij het schap moet het bedrijf de consument informeren bij wie of waar zij informatie kan krijgen, als zij vragen over de zelfzorggeneesmiddelen heeft. Met het schapcertificaat informeer je de klant. De raamsticker toont dat je winkel voldoet aan de wettelijke eisen.

Varianten

Er zijn twee opties. De optie Certificeren Plus bevat het schapcertificaat, de raamsticker en 2 nascholingen voor alle gediplomeerd medewerkers van de winkel. Een compleet pakket. De variant Certificeren bevat alleen het schapcertificaat en de raamsticker. De nascholingen dien je dan zelf los te kopen. De nascholingen spelen in op de tijd van het jaar. In de nascholingen worden altijd product mutaties opgenomen. Met de nascholing onderhoudt de gediplomeerde de vakkennis.

Certificeren

Het is het bewijs aan de groothandel, de consument en de controlerende instantie (IGZ) dat je bedrijf aan de regels voldoet.

Voordelen

  • Het schapcertificaat zorgt dat je aan de informatieplicht voldoet
  • Het is een bewijs aan de consument dat je bedrijf deskundig is op het gebied van zelfzorg
  • Het is een bewijs aan de groothandel dat zij UAD-geneesmiddelen mogen leveren
  • Het bespaart onnodige administratieve lasten

Hoe werkt het?

Ondernemers/ managers hebben doorgaans weinig tijd. De tijd wil je het liefste besteden aan je klant. Wij maken het gemakkelijk door de administratieve handelingen voor je te regelen.  E-Beat controleert jaarlijks samen met jou het aantal gediplomeerden. Hierdoor ben je er zeker van dat je over voldoende gediplomeerd assistent drogisten en drogisten beschikt. Voldoet je bedrijf, dan worden de namen van de gediplomeerden op het schapcertificaat vermeld. Wij informeren je groothandel. Deze kan blijven leveren, je hoeft zelf geen kopieën te versturen.

Bedrijven die deelnemen ontvangen een raamsticker en een schapcertificaat. De raamsticker bevestig je bij de ingang. Het schapcertificaat bij het schap waar de zelfzorggeneesmiddelen gepresenteerd worden. De klant ziet direct wie de gediplomeerden zijn die aangesproken kunnen worden.
De raamsticker en het schapcertificaat zijn op jaar gedateerd.

Drogisterijcollege en Pharmacon diploma’s

Ieder bedrijf kan deelnemen. Ongeacht waar de gediplomeerden het diploma gehaald hebben. Medewerkers met een diploma behaald bij Drogisterijcollege worden automatisch geregistreerd. Een medewerker met een Pharmacon diploma (drogist of assistent drogist), kun je laten registreren. Download daarvoor het formulier. De medewerker wordt dan bijgeschreven in het register van geslaagden. Deze registratie is eenmalig.

Download het registratieformulier

Neem contact op

Regels voor verkopen UAD-geneesmiddelen