Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.e-beat.nl. Door onze website te bezoeken en/of te gebruiken stemt u in met de bepalingen van deze disclaimer.

Informatie op de website
Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers en gebruikers van onze website. Dit geldt ook voor de bronnen die wij raadplegen voor deze informatie. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de website altijd foutloos, volledig en/of actueel is noch dat de website foutloos en ononderbroken zal functioneren. Om die reden kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het bezoek aan/gebruik van (de informatie op) onze website.

Websites van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar websites van derden. Wij selecteren deze websites dan met zorg, maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de inhoud/kwaliteit van de op die websites aangeboden producten of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen – van welke aard en omvang dan ook – die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze websites en/of links.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten die rusten op/voortvloeien uit de op onze website aanwezige teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. behoren toe aan ons of eventuele derden, zoals de ontwerper van deze website. Deze teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. mogen dus niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons/de rechthebbende worden gekopieerd, gebruikt of openbaar gemaakt worden buiten deze website. Indien u handelt in strijd met dit verbod, bent u aansprakelijk voor alle schade die wij hierdoor lijden en zullen wij juridische stappen ondernemen.

Eventuele wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor de op/via de website aangeboden informatie – met inbegrip van deze disclaimer – zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het is dus raadzaam om onze website/deze disclaimer regelmatig te raadplegen, indien u van eventuele wijzigingen op de hoogte wilt blijven.