Neprofarm Cursus Inleiding Zelfzorg

Er verandert veel in de branche voor receptvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Al die veranderingen hebben op een of andere manier te maken met een toenemend kwaliteitsbewustzijn. Daar is bijvoorbeeld de klant, die zich mondiger presenteert én goed geïnformeerd wil worden. Er is natuurlijk ook de overheid; aan de ene kant wil die meer aan de marktwerking overlaten, aan de andere kant wil ze een veilige afgifte van zelfzorgproducten.

Drogisterijen en apotheken vertalen die signalen naar scholing en training van het personeel. Naast specifieke kennis, gericht op de eigen drogisterij of apotheek, gaat het ook om algemene kennis over zelfzorg, zelfzorgmedicatie en het hele distributiepatroon.

Als belangenorganisatie is Neprofarm blij met de verbreding van de kennis in onze branche. Neprofarm wil een bijdrage aan die verbreding leveren met deze cursus INLEIDING ZELFZORG voor de werknemers van de aangesloten bedrijven. Die werknemers zijn meestal uitstekend geïnformeerd over de producten van hun bedrijf. Maar ook voor hen geldt dat een bredere visie het algehele kwaliteitsniveau ten goede komt.

Voor deze cursus INLEIDING ZELFZORG is nadrukkelijk een branchebrede benadering gekozen. Algemene principes, zoals wet- en regelgeving, anatomie en fysiologie, assortimentsgroepen en standaarden, vormen de basis.

Bij zelfzorg gaat het om het zelf vaststellen en behandelen van lichte (voorbijgaande) gezondheidsklachten of het voorkomen van die klachten. Maar zelfzorg kent grenzen; daarbuiten is er behoefte aan professionele zorg via de medicus.

In de lesstof van de opleiding drogist worden de werkzamen stoffen en voornamelijk A-merken behandeld. Dat gebeurt daar, omdat alleen de overal verkrijgbare producten worden vermeld. Dat strookt met de taak van Neprofarm als belangenorganisatie van fabrikanten en importeurs van merkgeneesmiddelen en gezondheidsproducten.

De opleiding is online. Heeft 6 lessen, toetsen en een examen. Neprofarm sluit deze opleiding af met de officiële diploma uitreiking.

Bestel deze cursus via uw contactpersoon bij de Neprofarm.

Neprofarm: Basiscursus Inleiding Zelfzorg

 • Neprofarm en zelfzorg
 • Regelgeving
 • Reclame
 • Basisbegrippen anatomie en fysiologie
 • Overzicht geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen, deel I
 • Overzicht geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen, deel II
 • Fytotherapie en homeopathie
 • Drogisten zelfzorgstandaarden

Het pakket bestaat uit

 • De opleiding is online te volgen
 • 6 lessen,
 • 6 zelftoetsen
 • 1 examen.
 • diploma uitreiking.